OKREŚLONE TREŚCI IDEOLOGII

Inny­mi słowy, ideologie to określone treści i wytwory świadomościowe ujęte w swej relacji do grup i klas społecznych, a nie w relacji do rzeczywistości. Powie­dzieć przeto obecnie możemy, że przedmiotem sporów ideologicznych w węższym sensie są właśnie ideologie jako szczególny przypadek ogólnej kategorii zjawiska podmiotowych odniesień świadomości. Nasza analiza wciąż jeszcze jest nader abstrak­cyjne, gdyż pomija szereg okoliczności komplikujących obraz wzajemnych relacji sporów naukowych i ideo­logicznych.Spory ideologiczne nie są sporami o prawdę i fałsz a e me znaczy to wcale, że prawda i fałsz nie inge­rują w nich w pewien sposób. Jest to wszakże in­gerencja o swoistym charakterze.

Cześć, jestem twórcą tego bloga a imię moje to Tomasz. Twór ten poświęcony jest technice i jej pochodnym. Mam nadzieję, że moje wpisy Cię zainteresują i będziesz chciał się z chęcią udzielać!