Kategoria: Uncategorized

DWA PODSTAWOWE FAKTY

Dwa fakty mają tu podstawowe zna­czenie. Świadomość taka musi być wpierw wytworzo­na, następnie zaszczepiona klasie robotniczej lub przy­najmniej jej najbardziej przodującym wartościom. Po­wstanie marksizmu w XIX w. było odpowiedzią na pierwszą z tych potrzeb. Powstanie politycznych or­ganizacji klasy robotniczej, w szczególności organiza­cji odwołujących się do marksizmu jako swej bazy teoretycznej i ideologicznej, wiązało się z odpowiedzią na potrzebę drugą. Organizowanie klasy robotniczej do walki o socjalizm zakłada przyswojenie klasie ro­botniczej idei socjalizmu. A mógł to być jedynie soc­jalizm marksistowski, gdyż inne doktryny pretendują­ce do miana socjalistycznych zrezygnowały z tej wal­ki, idąc tak lub inaczej na kompromis z burżuazyj- nym status quo.

Cześć, jestem twórcą tego bloga a imię moje to Tomasz. Twór ten poświęcony jest technice i jej pochodnym. Mam nadzieję, że moje wpisy Cię zainteresują i będziesz chciał się z chęcią udzielać!