DRUGI PARADOKS WOLNOŚCI

W historii społeczeństw klasowych emancypacja spo­łeczna oznaczała zawsze emancypację od zniewoleń oso­bistych lub rzeczowych, czyli opartych wprost na prze­mocy klasowej lub opartych na niej w sposób pośredni. Sytuacja ta wykształciła pewien stereotyp ujmowania wolności nieinstrumentalnej, który utrzymuje się do chwili obecnej.Wolność tu, to tyle mianowicie, co niezależność od pewnego typu stosunków społecznych, niezależność od pewnych sytuacji społecznych itp. Ale tak rozumia­na wolność osiągana być może dwojako: bądź w dro­dze rewolucyjnego czy innego znoszenia tych stosun­ków i sytuacji, bądź też poprzez „ucieczkę” poza nie (jeśli taka „ucieczka” jest w ogóle możliwa).

Cześć, jestem twórcą tego bloga a imię moje to Tomasz. Twór ten poświęcony jest technice i jej pochodnym. Mam nadzieję, że moje wpisy Cię zainteresują i będziesz chciał się z chęcią udzielać!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)