DWA MODELE REPRODUKCJI

Świadomość jest wytwarzana, ale także powielana reprodukowana. Aby odegrać znaczącą rolę społecz­ną, musi znaleźć swych odbiorców, którzy ją sobie przyswoją oraz zastosują lub urzeczywistnią. Świado­mość może istnieć poza podmiotem, będąc utrwalona w książkach, dziełach sztuki lub innych wytworach za pomocą społecznie funkcjonujących kodów. Ale poza podmiotem nie może wejść w jakikolwiek kontakt z. rzeczywistością przedmiotową. Jest to nieprzekraczal­ny fakt ontologiczny, który nadaje taką doniosłość kwestii jej upowszechnienia. Sposób, w jaki treści świadomości docierają do swych potencjalnych odbior­ców, zakres i zasięg odbiorców, ich wzrost, stabiliza­cja lub zanik, jak też mechanizmy determinujące ca­łokształt tych procesów — to zjawiska składające się przy tym na swoiste pole problemowe określane tu ja­ko reprodukcja świadomości.

Cześć, jestem twórcą tego bloga a imię moje to Tomasz. Twór ten poświęcony jest technice i jej pochodnym. Mam nadzieję, że moje wpisy Cię zainteresują i będziesz chciał się z chęcią udzielać!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)