KRYTYKA ZNIEWOLEŃ

Jego kryty­ka zniewoleń osobistych i rzeczowych, narzucanych przez struktury klasowe i podział pracy, ma przeto inny sens, niż sugeruje to interpretacja esencjalistyczna. Potępia on je i nawołuje do ich zniesienia nie dlatego, że stanowią granicę dla realizacji danej z gó­ry istoty ludzkiej, lecz dlatego, że ograniczają sam pro­ces tworzenia i stwarzania tej istoty w jej możliwie wszechstronnym wymiarze.Stąd często powtarzana formuła o samorealizacji kryje w sobie zasadniczą dwuznaczność. Można ją ro­zumieć jako wyraz esencjalizmu, tzn. jako przekona­nie o realizacji i potrzebie realizacji istoty ludzkiej w historii, ale można ją rozumieć również jako we­zwanie do likwidacji barier stojących na drodze coraz pełniejszego kreowania tej istoty. Tylko za tym dru­gim rozwiązaniem gotowi jesteśmy optować, upatru­jąc w pierwszym próbę cofnięcia się na pozycje myśli przedmarksowskiej, a nawet idealistycznej.

Cześć, jestem twórcą tego bloga a imię moje to Tomasz. Twór ten poświęcony jest technice i jej pochodnym. Mam nadzieję, że moje wpisy Cię zainteresują i będziesz chciał się z chęcią udzielać!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)