MODEL TECHNOLOGICZNY

W przypadkach indywidualnych bowiem, na skutek nakładania się rozmaitych dodatko­wych czynników, jak upór, ignorancja, uprzedzenia itp. podtrzymywane lub odrzucane będą również przeko­nania, których społeczny status przesądzony został zde­cydowanie w odmiennym kierunku. Nie należałoby wykluczać także przypadków jawnie patologicznych, skoro — jak poucza o tym historia — nigdy nie brako­wało zwolenników twierdzeń najbardziej absurdalnych zdewaluowanych bezpowrotnie przez myśl naukową. W sygnalizowany tu sposób szerzyć się będą treści składające się przede wszystkim na wiedzę przyrodni­czą, ale także elementy tych nauk społecznych, które mają zastosowanie w sferze tzw. inżynierii socjalnej.

Cześć, jestem twórcą tego bloga a imię moje to Tomasz. Twór ten poświęcony jest technice i jej pochodnym. Mam nadzieję, że moje wpisy Cię zainteresują i będziesz chciał się z chęcią udzielać!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)