ODZWIERCIEDLENIE ZJAWISKA

Ten przykład jest tylko bladym i odwróconym przy­bliżeniem zjawiska, z którym mamy do czynienia w odniesieniu do marksizmu. Upowszechnienie idei nie jest tu bowiem sprawą przypadku, podobnie jak nie jest nią ich powstanie. Zarówno pojawienie się mark­sizmu, jak jego upowszechnienie jest formą przeja­wiania się i zarazem elementem składowym histo­rycznej konieczności upadku kapitalizmu, którą mark­sizm właśnie rejestruje. A więc społeczne losy myśli marksistowskiej są formą realizacji odkrywanych przez nią prawidłowości, a nie odwrotnie, tzn. prawid­łowości te nie są efektem takich lub innych losów myśli marksistowskiej. Jest to sytuacja nie tylko ja­kościowo inna od cytowanej we wspomnianym przy­kładzie, ale i poniekąd jej przeciwstawna. W odróżnieniu od poprzedniej nie doczekała się również me­todologicznych rozpracowań.

Cześć, jestem twórcą tego bloga a imię moje to Tomasz. Twór ten poświęcony jest technice i jej pochodnym. Mam nadzieję, że moje wpisy Cię zainteresują i będziesz chciał się z chęcią udzielać!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)