SPORO ZARZUTÓW

Sporo zarzutów kierowanych pod adre­sem psychoanalizy wyrasta właśnie z niezrozumienia jej natury i tłumaczy się nałożeniem na nią kanonów wiedzy technologiczno-instrumentalnej oraz ideałów technokratyzmu. Spór wokół psychoanalizy jest nie tylko sporem teoretycznym lub metodologicznym, lecz także sporem ideologicznym o rodzaj i racje wolności. Dyskutowany paradoks rozwiązuje się zatem nader prosto. Wolność technologiczna istotnie nie może być pełna w tym sensie, by miała pochłonąć całkowicie sferę ludzkiej egzystencji indywidualnej. Jak w przy­padku zjawisk społecznych o charakterze ponadjed- nostkowym, tak i tu istnieje dziedzina spraw, któ­re znajdują rozstrzygnięcie w strukturze opanowania przedmiotowego, i dziedzina spraw, które rozwiązuje się w strukturze emancypacji. Choć ścisła granica między nimi niełatwa jest do przeprowadzenia, gdyż wyznaczają ją tutaj nie tylko względy rzeczowe, lecz i moralne.

Cześć, jestem twórcą tego bloga a imię moje to Tomasz. Twór ten poświęcony jest technice i jej pochodnym. Mam nadzieję, że moje wpisy Cię zainteresują i będziesz chciał się z chęcią udzielać!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)