UŻYTECZNOŚĆ PRZEKONAŃ

To wszystko, o czym mówiliśmy dotychczas, jednak nie wyczerpuje jeszcze sprawy.Aczkolwiek istota ideologii zawiera się w społecz­nym stosunku określonych treści do podmiotu zbioro­wego, a nie w samych tych treściach czy ich episte- mologieznej relacji do przedmiotu, to jednak tej ostat­niej nie można całkowicie zlekceważyć. A powód tego jest następujący.Użyteczność określonych przekonań dla grupy i ich prawdziwość mogą się ze sobą rozchodzić; przekona­nia jawnie fałszywe (jak np. mity rasistowskie) mogą tu okazywać bowiem swą nadzwyczajną efektywność. Ideologie rozpatrywane z epistemologicznego punktu widzenia mogą istotnie prezentować się niekiedy jako po prostu zbiory iluzji, złudzeń i przesądów. Kwalifi­kacja pod ich adresem, że są świadomością fałszywą, daje się często w pełni usprawiedliwić.

Cześć, jestem twórcą tego bloga a imię moje to Tomasz. Twór ten poświęcony jest technice i jej pochodnym. Mam nadzieję, że moje wpisy Cię zainteresują i będziesz chciał się z chęcią udzielać!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)