W WARUNKACH SOCJALIZMU

Te i podobne pytania wymagałyby bardziej rozwi­niętego ujęcia niż to, które możemy tutaj zaoferować. Dla celów niniejszych rozważań posłużymy się w każ­dym razie pewnym układem odniesienia. Marksizm jest niewątpliwie ideologią społeczeństwa socjalistycznego i w tym sensie pełni również funkcje uprawomocniające. Ale do funkcji tych nie redukują się bynajmniej jego powołania. Jest on bowiem także programem społecznym skierowanym w odległą przy­szłość, określającym horyzont społeczeństwa socjali­stycznego. Występuje więc równocześnie w roli utopii społecznej opartej na naukowych podstawach, by po­służyć się rozumieniem tej kategorii wyprowadzonym przez Mannheima, a odbiegającym od jej wykładni w tradycji marksistowskiej.

Cześć, jestem twórcą tego bloga a imię moje to Tomasz. Twór ten poświęcony jest technice i jej pochodnym. Mam nadzieję, że moje wpisy Cię zainteresują i będziesz chciał się z chęcią udzielać!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)