WSZYSTKIE MOMENTY

Wszystkie te momenty w pewien sposób usprawiedliwiają ekstremizm poglądów nowej lewicy i jej czołowego swego czasu ideologa. Marcuse chce bowiem samą naturę ludzką i poza- ludzką uczynić przedmiotem emancypacji społecznej, tzn. rozciągnąć na nie wolność nieinstrumentalną. Jest to utopia nie ustępująca, co do szans realizacji, uto­pii technokratów, choć niewątpliwie pociągać może przez swój romantyzm i swoisty urok partnerstwa z naturą, jakie obiecuje.Absolutyzacja idei wolności jako emancypacji wy­raża protest wobec warunków, w jakich zdobywa się obecnie wolność technologiczną w cywilizacji kapita­listycznej. Jest to jednak protest, który nie może być przekuty z powodów zasadniczych w rewolucję so­cjalistyczną, która, jak wspominaliśmy już o tym, wy­maga do swej realizacji m. in. również wolności tech­nologicznej.

Cześć, jestem twórcą tego bloga a imię moje to Tomasz. Twór ten poświęcony jest technice i jej pochodnym. Mam nadzieję, że moje wpisy Cię zainteresują i będziesz chciał się z chęcią udzielać!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)