WYZWANIE DLA WSPÓŁCZESNOŚCI

Wyzwaniem dla współczesności jest światopogląd technokratyczny. Do jego osobliwości będzie należał m.in. fakt, że ukrywa on swą naturę światopoglądo­wą, prezentując się pod szatą stwierdzeń empirycz­nych, osłaniając autorytetem nauki itd. W charakterze wartości naczelnej projektował będzie sprawność tech­niczną i techniczne opanowanie świata. Relację czło­wiek—Bóg i człowiek—człowiek zastąpi tu relacja: człowiek—rzeczy lub człowiek—wytwory techniczne. Światopogląd technokratyczny dochodzi do głosu w różnych wersjach. W formie ukrytej ujawnia się w filozofii pozytywistycznej.

Cześć, jestem twórcą tego bloga a imię moje to Tomasz. Twór ten poświęcony jest technice i jej pochodnym. Mam nadzieję, że moje wpisy Cię zainteresują i będziesz chciał się z chęcią udzielać!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)