Z AROGANCJĄ

Technokratyzm odnosi się również na ogół z aro­gancją, lekceważeniem i pogardą do myśli humanis­tycznej, filozoficznej, historycznej, politycznej, arty­stycznej, jednym słowem, myśli nieinstrumentalnej, która z zasady i z założeń nie może stać się przed­miotem technologicznych zastosowań; jej społeczne funkcje są po prostu innego rodzaju. Rzecz wszakże w tym, że technokratyzm nie sądzi, aby owe funkcje i potrzeby miały charakter autentyczny lub by bez nich nie można było się obejść. Świat wizji i utopii technokratycznych to świat sterowania, manipulacji, gładko, bezkolizyjnie funkcjonujących układów spo­łecznych, ludzi i zbiorowości kształtowanych według z góry opracowanych programów.

Cześć, jestem twórcą tego bloga a imię moje to Tomasz. Twór ten poświęcony jest technice i jej pochodnym. Mam nadzieję, że moje wpisy Cię zainteresują i będziesz chciał się z chęcią udzielać!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)