ZACZERPNIĘTE POJĘCIE

Pojęcie zaczerpnięte jest z ekonomii politycznej, ale jego zastosowanie w tym przypadku nie jest nadużyciem lingwistycznym. Za­chodzą tu bowiem formalnie analogiczne procesy, któ­re przebiegają tylko w odmiennych dziedzinach przed- miotowych.Istnieje typ świadomości, który upowszechnia się na tej zasadzie, że wykazuje swą technologiczną użytecz­ność, tzn. zastosowany w formie dyrektyw technicz­nych staje się podstawą skutecznych oddziaływań na świat przedmiotowy. Powodzenie lub niepowodzenie działań opartych na odnośnych treściach jest tu osta­tecznym kryterium decydującym o ich społecznym lo­sie, a więc ich akceptacji lub odrzucaniu w skali glo­balnej. Mówimy tu o społecznym losie pewnej klasy przekonań i twierdzeń.

Cześć, jestem twórcą tego bloga a imię moje to Tomasz. Twór ten poświęcony jest technice i jej pochodnym. Mam nadzieję, że moje wpisy Cię zainteresują i będziesz chciał się z chęcią udzielać!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)