ZNAMIENNE DLA MYŚLI

Znamienny jest dla myśli burżuazyjnej zarówno sam ów paradoks, jak i jego rozwiązanie przez Poppera. Chce się tu zachować wolność jako autonomię jed­nostki względem społeczeństwa i innych jednostek, ale jednocześnie wyeliminować nieuchronnie związane 1 z warunkami przejawiania się tej wolności i wytwa­rzane przez nią następstwa w postaci zniewolenia jednych grup ludzkich przez inne grupy. Chcieć zachować jedno, a uniknąć drugiego, zaakceptować podstawy burżuazyjnej wolności, a nie wyrazić zgody na jej konieczne efekty — to utopia, i to utopia drobno- i mieszczańska. Tak kwalifikował swego czasu Engels  podobne formalnie poglądy pewnego typu pisarzy socjalistycznych, którzy pragnęli zachować produkcję towarową i prawo wartości z jego równościowymi pozorami, ale buntowali się przeciwko nierówności ekonomicznej i wyzyskowi, czyli sytuacjom społecznie  i historycznie generowanym nieuchronnie przez me­chanizmy tej produkcji.

Cześć, jestem twórcą tego bloga a imię moje to Tomasz. Twór ten poświęcony jest technice i jej pochodnym. Mam nadzieję, że moje wpisy Cię zainteresują i będziesz chciał się z chęcią udzielać!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)